Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Puur van Geluk vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met alle persoonsgegevens. Om deze zorgvuldigheid te waarborgen houdt Puur van Geluk zich aan de eisen uit de privacywetgeving. Puur van Geluk slaat je persoonlijke gegevens altijd beveiligd op. Deze gegevens geven wij niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Puur van Geluk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Puur van Geluk, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een reactie op de website/facebookpagina aan Puur van Geluk verstrekt. Puur van Geluk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Bedrijven of personen waarmee wij samenwerken
– Degene die ons mailen via daniellevandevlag@gmail.com
– Uw voor- en achternaam
– Eventueel bedrijfsgegevens
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Puur van Geluk gegevens nodig heeft?

Puur van Geluk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Puur van Geluk uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, winacties of andere vorm van (schriftelijke) communicatie. Puur om de communicatie goed te laten verlopen.

Hoe lang Puur van Geluk gegevens bewaart

Puur van Geluk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Puur van Geluk verstrekt uw persoonsgegevens niet zomaar met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst/winactie met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen de persoonsgegevens niet doorgeven buiten de EU of aan een internationale organisatie zonder toestemming. Wij ontvangen in vrijwel alle gevallen de telefoonnummers van onze klanten/opdrachtgevers. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan als communicatiemiddel. Bij betalingen ontvangen wij de IBAN van klanten. Deze slaan wij niet op en gebruiken wij ook niet voor enig ander doeleinde.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Puur van Geluk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Puur van Geluk gebruikt deze informatie om de werking van de websitete verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, een klacht, correctie of verwijdering sturen naar daniellevandevlag@gmail.com. Puur van Geluk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Om facturen te maken verwerkt Puur van Geluk uw naam, e-mailadres, factuuradres en factuurnummer. Deze gegevens zijn nodig om betalingen te kunnen verwerken. Voor de belastingdienst moeten deze gegevens 7 jaar bewaard blijven. Daarna zullen deze gegevens verwijdert worden.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij vele websites op jouw mobiele telefoon, computer of tablet verschijnen wanneer je een website bezoekt. De nieuwe AVG heeft invloed op het cookiebeleid omdat persoonsgegevens worden verwerkt wanneer er cookies op de website worden geplaatst. Cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk voor een website om jouw inloggegevens te onthouden, zodat jij niet telkens opnieuw hoeft in te loggen indien dit van toepassing is. Ook worden cookies toegepast om statistieken van het gebruik van de website bij te houden. Cookies maken het voor websites mogelijk om analytische gegevens zoals de hoeveelheid bezoekers van de website te verkrijgen. Op deze manier kunnen wij onze diensten voor jou optimaliseren, verbeteren en heb jij een prettige ervaring op de website van Puur van Geluk. Wij verkrijgen deze analytische informatie via Google Analytics. Deze gegevens delen wij niet met derden.

Beveiligen 

Puur van Geluk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, datalekken, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Puur van Geluk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Puur van Geluk op via daniellevandevlag@gmail.com. Puurvangeluk.com is een website van WordPress.